Dofinansowanie w ramach Umowy Pożyczki – Pożyczka Ekspansja pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

 

 

Nr Umowy: 6/2/2020/PE

Kwota dofinansowania: 1 500 000,00 PLN

Beneficjent: ATREVE Sp. z o.o.

Celem wsparcia jest wzmocnienie potencjału ekspansyjnego wielkopolskiego przedsiębiorstwa ATREVE  Sp. z o.o.  POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ