Dofinansowanie w ramach Umowy Pożyczki – Pożyczka Ekspansja pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

Nr Umowy: 6/2/2020/PE
Kwota dofinansowania: 1 500 000,00 PLN

Beneficjent: ATREVE Sp. z o.o.

PROJEKT NR 1 – POIR.03.03.03-30-0201/20-00

CEL PROJEKTU: Zwiększenie rozpoznawalności marki ATREVE oraz działalności eksportowej firmy na wybranych rynkach.

PLANOWANE EFEKTY:
- wzrost rozpoznawalności marki
- pozyskiwanie nowych odbiorców
- promocja obecnych oraz nowych pozycji asortymentowych pochodzących z własnej produkcji
- zacieśnienie kontaktów handlowych z obecnymi odbiorcami

WARTOŚĆ PROJEKTU: 395914,33 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 296935,73 zł

PROJEKT NR 2 – POIR.03.03.03-30-0012/21-00

CEL PROJEKTU: zwiększenie rozpoznawalności marki ATREVE oraz działalności eksportowej firmy na wybranych nowych rynkach perspektywicznych.

PLANOWANE EFEKTY:
- wzrost rozpoznawalności marki
- pozyskiwanie nowych odbiorców
- promocja obecnych oraz nowych pozycji asortymentowych pochodzących z własnej produkcji

WARTOŚĆ PROJEKTU: 577972,58 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 433479,43 zł

© SolEx B2B