Regulamin sprzedaży w salonach stacjonarnych ATREVE 

Sprzedawca :
Producent ATREVE SP. Z O.O.
63-642 Perzów
SŁUPIA POD BRALINEM 74G
NIP 618-215-10-95

Sprzedawca ATREVE realizuje zamówienia na terenie Polski. Działalność ta odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowana do użytkowników indywidualnych.

Warunkiem korzystania z usług Salonu ATREVE Halo Meble jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Złożenie zamówienia oznacza akceptację treści Regulaminu.

Realizacja i dostawy

 1. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest wpłata zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości zamówienia, co jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji zamówienia.
  Dopłata pozostałej kwoty musi zostać uregulowana najpóźniej w przeddzień dostarczenia zamówienia lub w ostateczności w gotówce w momencie jego odbioru.
  Wpłata zaliczki lub pełnej kwoty jest potwierdzeniem akceptacji warunków zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia to okres 6-8 tygodni.
  Producent zastrzega sobie prawo do zmiany terminu jego realizacji w wypadku czasowego braku komponentów.
 3. Dostawa zamówienia realizowana jest przez Przewoźnika Firmowego lub za pośrednictwem zewnętrznej Firmy Kurierskiej. Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie z Magazynu Producenta.

Adres odbioru: ATREVE Słupia pod Bralinem 74g, 63-642 Perzów

Szczegóły dotyczące sposobu wysyłki oraz jej koszt zostaną ustalone w momencie składania zamówienia.

 1. Dostawa zamówienia gabarytowego mebla jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym określeniu przez Klienta możliwości jego dostarczenia (wygodny dojazd pod drzwi/piętro/winda) oraz zaakceptowaniu skorzystania z firmowej dostawy przez Sprzedawcę.

Próba wniesienia mebla to 30-40 min. Po tym czasie Kurier ma prawo zostawić towar za pierwszymi drzwiami budynku.

Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, zwrotowi nie podlegają świadczenia które są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. towary o zmienionych parametrach (wymiarach, kolorze, itp.) na specjalne zamówienie Klienta. W takim przypadku Klient zostanie o tym wyraźnie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 2. W wypadku wystąpienia wady produktu lub niezgodności z zamówieniem Klient ma prawo zgłosić reklamację.
 3. Reklamację należy zgłosić Sprzedawcy Salonu w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. W wypadku konieczności usunięcia wady mebla Klient zobowiązany jest do jego wydania Producentowi.
  Odmowa wydania oznaczać będzie, że Klient zrzekł się wszelkich roszczeń.
  Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia mebla zamiennego na czas naprawy.
 6. Reklamacji nie podlegają różnice w odcieniach i wybarwieniach drewna oraz tkaniny.
 7. Gwarancją producenta nie są objęte nieznaczne różnice wymiarów zewnętrznych od podanych w ofercie (dokładność +/- 2cm).
 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszy

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

Informacje Techniczne

 1. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zamówienia gdy ze względów technicznych, nie można ułożyć wybranej tkaniny. (Dotyczy tkanin z wszystkich grup wzornika, jak i z tkaniny powierzonej)
 2. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w prezentowanych wyrobach nie zmieniając ich ogólnego charakteru, oraz nieznacznych różnic w wymiarach do 5 cm. W przypadku późniejszego domówienia istnieje ryzyko nieznacznej różnicy wymiarze, kolorystyce drewna i tkaniny.
 3. Drewno jest materiałem naturalnym, a produkty z niego wykonane cechuje niejednolitość. Dzięki temu każdy mebel jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Struktura drewna jest zawsze zróżnicowana, z tego względu różnice w kolorze i ukształtowaniu słojów, jak również przebarwienia na elementach są cechami typowymi dla drewna i nie stanowią podstawy do reklamacji.
 4. Kolory mebli oraz materiałów obiciowych prezentowanych w katalogu i na naszej stronie, mogą różnić się od kolorów w rzeczywistości. Ze względu na zastosowaną technikę druku kolory reprodukowane w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych kolorów mebli oraz użytych materiałów tapicerskich. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory przedstawiane na ekranie jak najdokładniej odzwierciedlały kolorystykę produktów. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować ich idealnego odwzorowania. Zarówno kolory poszczególnych tkanin jak i pozostałe kolory mogą się znacznie różnić od rzeczywistych - wynika to z różnorodności dostępnego sprzętu komputerowego oraz jego indywidualnych ustawień a w szczególności ustawień monitora i karty graficznej.
 5. Dodatkowo Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic strukturalnych i kolorystycznych materiałów pochodzących z różnych belek oraz różnic między oferowanym próbnikiem tkanin a tkaniną pozyskaną w produkcji.
 6. Z uwagi na ręczne profilowanie, polerowanie i kształtowanie stali mogą występować nielinearne różnice co do kształtu formy poszczególnych elementów i części mebla. Delikatne łączenia, ubytki są wynikiem ręcznego procesu obróbki stali i nieuniknionym jego elementem. Ręczna obróbka cechuje się niepowtarzalnością każdego elementu mebla. Kolorystyka jak i struktura elementów metalowych mebli, może się różnić w zależności od partii i dostawcy.
 7. Producent nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikające z nie zapoznaniem się z informacją techniczną, a powyższe nie jest podstawą do reklamowania towaru.
© SolEx B2B